Co je koučování?

Je mnoho způsobů, jak věci řešit. Koučink je jedním z nich. Je stejně důležité, jak něco děláme, stejně jako to, co děláme. Koučování přináší výsledky zejména proto, že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah, v němž je kouč koučovnému oporou, a používá specifické prostředky a styl komunikace. Koučovaný sám s pomocí kouče, zjišťuje fakta a skutečnosti a uvědomuje si realitu takovou, jaká je. Prvořadý je samozřejmě cíl, kterým je lepší výkon. To, co nás zajímá, je, jak tohoto cíle co nejlépe dosáhnout. (J. Whitmore)

Timothy Gallwey se trefně vyjádřil, když napsal, že koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Koučování neučí, koučování pomáhá učit se. Každý má v sobě určitý potenciál pro věc a koučink Vám pomůže ho rozvinout právě tak, jak je Vám nejvíce přirozené. Krásný příklad přirozeného rozvoje je, když jsme se učili chodit. Také nám rodiče neříkali, jak to máme dělat. Kouč musí věřit, že potenciál lidí je větší, než ten, který se projevuje v jejich každodenním jednání a pak má možnost jim pomoci ho využít. Hlavní vnitřní bariera, která Vám nedovoluje využít svůj vnitřní potenciál, je nedostatečná důvěra ve své schopnosti, pochyby osobě samých, nebo nedostatek sebevědomí. Důvěra ve vlastní schopnosti se vytváří tím, že přijímáme rozhodnutí, úspěšně jednáme a přijímáme plnou zodpovědnost za své úspěchy i selhání.

Koučování není přístup, který můžeme jednoduše vzít a rigidně aplikovat v určitých, předem určených situacích a podmínkách. Je to způsob řízení, způsob zacházení s lidmi, způsob myšlení, způsob života. (J. Whitmore)